Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Buller från verksamheter

Industrier och andra verksamheter orsakar ibland störande ljud. Genom förebyggande arbete kan du som verksamhetsutövare minska risken för att närboende störs av buller från din verksamhet.

Texten uppdaterad 2020-05-28

Buller utomhus

Det är Naturvårdsverkets vägledningar som ligger till grund för vår bedömning om hur mycket buller din verksamhet får orsaka. Vägledningarna innefattar buller utomhus från byggarbetsplatser, industrier, skjutbanor, vägar och järnvägar.

Buller inomhus

Om närboende störs av buller från din verksamhet inne i sin bostad tillämpar vi Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus för att bedöma om bullret innebär en olägenhet.

Om någon klagar på din verksamhet

Du som driver en verksamhet är ansvarig för att inte närboende inte utsätts för störning från din verksamhet i form av buller. Du kan därför bli skyldig att utföra bullermätningar och genomföra åtgärder om det finns risk för störningar.

Kontaktinformation

Avdelningschefen är ansvarig för verksamheten, men för att få svar på specifika frågor får du hjälp till rätt person via växelnumret.

Helena Ingvarsson

NULL

Avdelningschef, Avdelningen livsmedel och hälsa

Miljöskyddskontoret

NULL

Miljöskyddskontoret