Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pågående planarbeten

Här finns information om pågående planarbeten. Här hittar du detaljplaner och planprogram som är under arbete. Du kan lämna synpunkter på de planer som är ute på samråd eller granskning.

Texten uppdaterad 2021-03-11

Pågående detaljplaner och planprogram

Planenheten, samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Sveagatan 12, 441 81 Alingsås