Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pågående planarbeten

Här finns information om pågående planarbeten. Här hittar du detaljplaner och planprogram som är under arbete. Du kan lämna synpunkter på de planer som är ute på samråd eller granskning.

Texten uppdaterad 2020-06-05

Pågående detaljplaner och planprogram

Planenheten, samhällsbyggnadskontoret

NULL

Sveagatan 12, 441 81 Alingsås