Pågående planarbeten

Här finns information om pågående planarbeten. Här hittar du detaljplaner och planprogram som är under arbete. Du kan lämna synpunkter på de planer som är ute på samråd eller granskning.

Texten uppdaterad 2023-11-02

Planer öppna för synpunkter

Pågående detaljplaner och planprogram

Planenheten

NULL

Sveagatan 12, 441 81 Alingsås