2 Driftstörningar
sv Swedish

Kommunala exploateringsprojekt

Karta med utmärkta tillväxtområden.

Alingsås ska fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Nedan kan du läsa mer om kommunens olika exploateringsprojekt.

E-tjänst intresseanmälan exploatera kommunal mark.

Jenny Perslow

NULL

Tillväxtchef, Tillväxtavdelningen

Hanna Andersson

NULL

Samordnare Exploateringsenheten, Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten

Markus Thunberg

NULL

Strateg infrastruktur och trafik, Tillväxtavdelningen