Kommunala utvecklingsprojekt

Alingsås ska fortsätta utvecklas på ett hållbart sätt som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Nedan kan du läsa mer om kommunens egna utvecklingsprojekt.

E-tjänst, kommunala markanvisningar

Jenny Perslow

NULL

Tillväxtchef, Tillväxtavdelningen

Hanna Andersson

NULL

Exploateringschef, Exploateringsenheten

Markus Thunberg

NULL

Strateg infrastruktur och trafik, Tillväxtavdelningen