sv Swedish

Hjortronvägens lekplats

Lekplatsen är enkelt att ta sig till men ligger ganska avskilt från husen in mot skogen. Lekutrustningen är främst anpassad för de mindre barnen.

Texten uppdaterad 2022-09-14

Hjortronvägen 2 b

Tillgänglighet

Markmaterialet är främst flis. Plattor finns runt sandlådan men annars är det svårt att ta sig fram med rullstol.

Redskap

  • 2 st gungor
  • Fjädergungor
  • Klätterlekställning
  • Sandlåda
  • Bänkar och bordbord

Belysning: Nej

Grillplats: Nej

I direkt anslutning till närnatur: Ja

Park och natur

NULL