Hjortronvägens lekplats

Lekplatsen är enkelt att ta sig till men ligger ganska avskilt från husen in mot skogen. Lekutrustningen är främst anpassad för de mindre barnen.

Texten uppdaterad 2023-10-05

Hjortronvägen 2 b

Se upp för dinosaurer!

Nu sätter vi igång arbetet med att utveckla Hjortronvägens lekplats
till ett grönt leklandskap där både barn och natur ska trivas. Temat
är dinoskogen och vår vision är en mysig och fantasirik miljö med spännande växter och väl valda lekredskap.

Önskemål och synpunkter

Det är viktigt för oss att få veta vad ni som använder lekplatsen har för önskemål och synpunkter. När vi sedan påbörjar skissarbetet för lekplatsen tar vi hänsyn till synpunkterna i den mån det är möjligt.

Du är välkommen att bidra med dina idéer till landskapsarkitekt Karolina Alvaker på e-post karolina.alvaker@alingsas.se eller telefon (se kontaktuppgift nedan) fram till den 31 oktober 2023.

Tillgänglighet

Markmaterialet är främst flis. Plattor finns runt sandlådan men annars är det svårt att ta sig fram med rullstol.

Redskap

  • 2 st gungor
  • Fjädergungor
  • Klätterlekställning
  • Sandlåda
  • Bänkar och bordbord

Belysning: Nej

Grillplats: Nej

I direkt anslutning till närnatur: Ja

Alingsås kommun