Energi- och klimatrådgivning

Välkommen att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivning.

Texten uppdaterad 2022-09-26

Ett första steg mot ett mer hållbart samhälle börjar på individnivå. Vi i Alingsås kommun erbjuder därför kostnadsfri rådgivning om energi och klimat.

Vem kan vända sig till energi- och klimatrådgivaren?

Privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer är alla välkomna att få stöd och råd.

Energi- och klimatrådgivaren hjälper dig med tips på hur du kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt. Rådgivaren kan hjälpa dig att få en överblick över olika alternativ och känner till de lokala förhållandena där du bor. Rådgivningen är en kostnadsfri och en kommersiellt oberoende tjänst.

Exempel på frågor

  • Hur du kan minska din energianvändning i ditt hem.
  • Vilka för- och nackdelar det finns med olika uppvärmningssystem.
  • Hur du kan använda solenergi för värme, varmvatten och el.
  • Vad du bör tänka på när du ska renovera eller bygga nytt.
  • Vilka lampor det finns på marknaden och hur du kan inreda med ljus efter dina behov.
  • Vilka aktuella bidrag och stöd finns det att söka inom energiområdet.
  • Vad du ska tänka på och vilka stöd som finns vid installation av laddplatser.

Du kan också få tips och råd om dina elräkningar, din inomhusluft och din uppvärmning.

Hållbarhet i Alingsås kommun

Alingsås kommun har ställt sig bakom Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. Vi åtar oss därmed ett långsiktigt förändringsarbete mot ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Energi och klimatrådgivning

NULL

Jonas Dahl, energi- och klimatrådgivare, Bygg- och miljöavdelningen