Luftkvalité och ventilation

Grundregeln är att i bostäder ska luften bytas varannan timma. Om ventilationen är otillräcklig blir koldioxidhalten hög och fukten transporteras inte bort.

Texten uppdaterad 2020-07-22

Har du bra luft?

Det kan också finnas kvar dofter som borde ventilerats bort. En familj på fyra personer avger ca 15 liter vatten till luften per dygn. Den fukten måste ventileras bort om den inte ska ge upphov till mögelangrepp och andra fuktproblem. Grundläggande om ventilation: Den bästa luften ska man ha i sovrummen. Luften ska sedan vandra till andra utrymmen för att så småningom föras ut ur bostaden från kök och toaletter.

Försämrat av misstag

Under 1950- och 60-talen blev olja den självklara värmekällan i Sverige. Man behövde inte längre hugga ved eller skyffla koks. Oljebrännaren var enkel att automatisera och oljan var förhållandevis billig. Efter 70-talets oljechocker var det dags att tänka om. Man började ersätta oljan med andra värmesystem, i första hand direktel eftersom Sverige hade gott om billig el från Vatten- och kärnkraft. Dessutom startade en folkrörelse, att tilläggsisolera. Man bytte fönster och lade till isolering. Dragiga hus blev tätare och man passade ibland även på att minska ventilationen som kunde kännas dragig och slösaktig. Skorstenen som hade hållits varm av oljepannan var nu kall. Det gjorde i sin tur att ventilationen minskade i hus med självdragsventilation. Sammantaget så hände det att både hus och människorna som bodde i husen ibland blev sjuka. Ventilation som ventilerat husen i decennier var minskad med fuktskador och mögel som följd.

Ta tag i luften!

Vi lever på dessutom ett annat liv idag när det gäller hygien. En nutida familj kan duscha mångdubbelt jämfört med en familj på femtiotalet. Fuktbelastningen på badrum och resten av huset blir därefter. Om badrumsspegeln fortfarande är immigt en kvart efter avslutad dusch så är badrummets ventilation otillräcklig. Kvardröjande imma på insidan fönster i sovrum eller andra utrymmen vittnar om samma sak. Man bör vädra kraftigt under korta stunder men det kan inte ersätta en dålig ventilation. För hög fukthalt i bostaden kan ge problem med sängkvalster som i sin tur kan ge allergier. Brister i ventilationen går i allmänhet att lösa genom att installera någon form av kompletterande fläkt, men kontrollera först att den befintliga ventilationen fungerar som den ska.

Energimyndigheten har satt samman en broschyr med översikt över olika ventilationssystem och hur de bör skötas. Den heter ”Ventilera rätt – Bra att veta om ventilation av hus och lägenheter”.

Energi och klimatrådgivning

NULL

Jonas Dahl, energi- och klimatrådgivare, Bygg- och miljöavdelningen