Förslag och synpunkter

Här kan du komma med förslag och idéer, ge beröm eller lämna in synpunkter på kommunens olika verksamheter.

Texten uppdaterad 2024-03-29

Det kan handla om allt från en idé eller vision du har för kommunen till om du har en synpunkt på hur vi sköter eller inte sköter våra uppdrag. Är det en akut felanmälan hittar du det just här nedanför, annars söker du reda på rätt ämnesområde i listan lämgre ner på sidan så kommer du till rätt e-tjänst där du kan fylla i din synpunkt.

Akut felanmälan

Om ditt ärende är en akut felanmälan väljer du område nedan.

Gator och lekplatser

Klicka här för att anmäla trasigt lekredskap på en lekplats, nedskräpning eller problem med någon gata.

Återvinningsstationer

Klicka här för att anmäla problem med någon av återvinningsstationerna där du lämnar dina förpackningar.

Sophämtning

Klicka här för att anmäla utebliven sophämtning, trasigt sopkärl eller annat som har med avfallshämtningen att göra.

Välj område

Om du väljer område/instans själv kan vi ge dig ett snabbare svar.

Kommunledning »

Detaljplaner, exploatering, näringslivsfrågor, personalfrågor, ekonomisk planering, redovisning, organisationsutveckling, inköp och informationsverksamhet/hemsidan alingsas.se.

Barn och skola från 1-16 år »

Förskoleverksamhet, grundskola och anpassad grundskola från 1-16 år.

Bygg och miljö »

Bygglov och tillsyn enligt plan- och bygglagen och miljöbalken (strandskyddsdispenser). Övervakning och tillsyn enligt miljölagstiftningen, livsmedelslagen och delar av tobakslagen. Bygg- och miljönämnden är även kommunens naturvårdsorgan.

Trafik, gator och torg »

Trafik, kollektivtrafik, färdtjänst, gator, vägar, parkering, vägbidrag, väghållning och torghandel. GIS – som arbetar med kartor gällande hela samhällsbygnadsförvaltningen.

Avfall, vatten och avlopp »

Återvinningscentraler i Sollebrunn och Bälinge, vattenförsörjning, kommunalt avlopp och hantering av enskilt vatten och avlopp.

Gymnasieutbildning, Campus Alingsås »

Gymnasiefrågor, Campus Alingsås erbjuder studier på grundskole- och gymnasienivå, särskild vuxenutbildning (Särvux), sfi-studier för dig med utländsk bakgrund och eftergymnasial utbildning. 

Kultur och fritid »

Bibliotek, föreningskontakter, event- och ungdomscenter, konsthall, kulturskola, mediaverkstad, museum, evenemang/Palladium, djurpark, Nolhagahallens sim – och sportanläggning, Nolhalla ishall, Nolhaga djurpark, Bjärkehallen/ Växthuset, uteanläggningar, lokaluthyrning.

Parker, lekplatser och natur »

Parker, planteringar, lekplatser, lekredskap, naturområden, vandringsleder och grillplatser.

Sociala frågor »

Lämna synpunkter till socialnämnden som rör stöd till barn, ungdomar, familjer och till personer med beroendeproblem, försörjningsstöd, budget- och skuldsanering, psykisk ohälsa, våld i nära relationer, dödsboanmälan och familjerättsliga frågor.

Vård och omsorg »

Hemtjänst, äldreboende, funktionsnedsättning, trygghetslarm, hemsjukvård, rehabilitering, färdtjänst, bostadsanpassning, anhörigstöd, fixartjänst, trygghetsboende.

Invandrare och flykting »

Integrationsavdelningen är organiserad under kultur- och utbildningsförvaltningen. Avdelningen består av en avdelningschef, tre flyktingsekreterare, en administratör, en flyktingpedagog samt en informatör.

Alingsås kommun