Lämna synpunkt till Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden är tillsynsmyndighet inom områdena bygglov, miljö, hälsa, livsmedel, alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Bygg- och miljönämnden är även kommunens naturvårdsorgan och har tillsyn inom strandskyddet.

Texten uppdaterad 2023-01-19

Om du vill lämna in ett klagomål på din boendemiljö ska du istället läsa mer på den här sidan.

E-tjänst lämna synpunkt

Här finns e-tjänsterna som du kan använda för att lämna din synpunkt till någon av kommunens ansvariga nämnder. Välj den nämnd som passar din synpunkt bäst. För mer övergripande frågor kan du vända dig till Kommunstyrelsen.

Alingsås kommun