1 Driftstörningar

Lämna synpunkt/klagomål till vård- och omsorgsnämnden

Texten uppdaterad 2024-03-07

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för hemtjänst och särskilt boende till äldre, personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård, rehabilitering/aktivering. Nämnden har även ett kommunövergripande ansvar för bostadsanpassning och tekniska hjälpmedel.

Vård- och omsorgsförvaltningen

NULL

Vård- och omsorgsförvaltningen