Lämna synpunkt till Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar bland annat för trafik, gator, avfall, vatten, avlopp, parker, lekplatser och naturvårdsfrågor.

Texten uppdaterad 2023-01-23

Med e-tjänsten nedan kan du lämna din synpunkt till oss på vår verksamhet och hur vi utför vårt uppdrag. Du kan välja att vara anonym, men då får du ingen återkoppling från oss.

Vill du ha hjälp med ett ärende eller ansöka om något, så har vi andra e-tjänster för detta. Du hittar listan av e-tjänster inom området bygga, bo och miljö samt trafik, gator och torg nedan tillsammans med e-tjänsterna för att lämna synpunkt till kommunens verksamheter.

Du kan också skicka ett mejl och få hjälp med en fråga, adressen är samhallsbyggnad@alingsas.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen