Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst är en möjlighet när du på grund av funktionshinder inte kan resa med allmänna kommunikationer på egen hand.

Texten uppdaterad 2023-10-26

Tåg, flyg, bussar och båtar anpassas kontinuerligt så att personer med olika typer av funktionsnedsättningar ska kunna resa på egen hand. Rullstolslyft och rollstolsplater finns på det flesta tåg. Om du behöver hjälp till och från tåget kan du beställa gratis ledsagning

Rätt till riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst gäller för resor utanför färdtjänstområdet, men inom Sverige. För att kunna beviljas tillstånd till riksfärdtjänst krävs att:

  • du ska vara folkbokförd i Alingsås kommun
  • din funktionsnedsättning ska vara så pass stor och varaktig, minst sex månader, att du behöver resa på ett särskilt kostsamt sätt. Det innebär att du inte ska kunna resa självständigt med allmänna kommunikationer med den service transportföretag kan ge.
  • ändamålet med resan ska vara rekreation eller fritidsverksamhet.

Tillstånd till riksfärdtjänst ges i första hand för resor med tåg, buss, flyg eller båt tillsammans med ledsagare. Det innebär att kommunen ersätter resekostnaden för den person som måste följa med för att resan ska kunna genomföras.

Om du inte klarar att resa med tåg, buss, flyg eller båt, trots hjälp av en ledsagare, kan du ha rätt till resa i taxi eller specialfordon. Resor i taxi och specialfordon samordnas. Det betyder att man reser tillsammans med andra personer och att fordonet därför inte alltid åker den kortaste vägen.

Innan du ansöker bör du själv ta reda på vilken handikappanpassning och service som finns på de allmänna kommunikationer som går till resmålet.

Så här gör du för att ansöka

  • Fyll i ansökningsblankett eller använd e-tjänsten för riksfärdtjänst. Blanketten och e-tjänsten finns att hitta på alingsas.se under färdtjänst.
  • På begäran kan du behöva komplettera din ansökan med ett aktuellt läkarutlåtande.
  • För att få ett så bra underlag för beslutet som möjligt kan det innebära att vi kontaktar dig personligen, normalt via telefonkontakt, men i vissa fall kan det göras genom att du besöker hos oss eller att vi gör ett besök hemma hos dig.
  • Vi behöver ha din ansökan minst 20 arbetsdagar innan avresedag, gärna tidigare. Under vissa perioder, till exempel inför större helger, behöver vi din ansökan ännu tidigare.

Du får alltid ett skriftligt beslut.

Avgifter för Riksfärdtjänst

Resenärer under 26 år och studerande som har kort från Centrala studiestödsnämnden, CSN, eller ett så kallat SFS-kort betalar 70 procent av avgiften.

Taxorna kan hittas på riksfärdtjänst Sveriges hemsida, via länken högst upp på sidan.

Kontakt

Information om kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Färdtjänsthandläggare

NULL

Handläggare, Trafik- och parkenheten

Louice Norén

NULL

Avdelningschef, Stadsmiljöavdelningen