Ledsagare/särskilda villkor

För dig som till följd av funktionshinder har behov av ledsagare, specialfordon, trappklättrare och ensamåkning.

Texten uppdaterad 2022-06-13

Ledsagare

Du som behöver hjälp i fordonet under själva resan kan ansöka om tillstånd för ledsagare. Behovet av ledsagare syftar endast till att vara knutet till själva resan och inte till t.ex. vistelsen vid resmålet.

Ensamåkning

Du som inte klarar att resa tillsammans med andra resenärer kan ansöka om tillstånd för ensamåkning. För att beviljas ensamåkning ska det vara visat att det är en omöjlighet för dig att resa tillsammans med andra resenärer.

Specialfordon

Du som inte kan förflytta dig in i en personbil och inte kan genomföra resan med färdtjänst på annat sätt än sittande i din rullstol under färden, kan ansöka om tillstånd för specialfordon.

Trappklättrare

Du som inte klarar att gå i trappa och inte har hiss i fastigheten kan ansöka om tillstånd för trappklättrare.

Färdtjänsthandläggare

NULL

Handläggare, Trafik- och parkenheten