1 Driftstörningar

För dig som är vän eller anhörig

Det är inte lätt att hamna i en situation där någon i din närhet far illa i en nära relation eller att vara anhörig till någon som utsätter andra för våld. Här finns information till dig som funderar över vad du kan göra för att hjälpa till.

Texten uppdaterad 2023-11-13

Är du vän eller anhörig till någon som är utsatt för våld eller använder våld?

Att stå vid sidan om och se att någon man tycker om far illa i en relation är ofta mycket svårt. De flesta vill göra något, men kan känna sig maktlösa och vet inte hur de ska agera för att stötta och hjälpa. Kom ihåg att om du vågar reagera kan det leda till att din vän eller anhörig orkar förändra sin situation och ta sig ur ett liv med våld och övergrepp. 

Som anhörig eller vän har du en särskild relation till den som beter sig våldsamt. Det kan innebära att om du reagerar och respektfullt men tydligt pekar på ett beteende som är oacceptabelt kan det bidra till en vändpunkt.

Vuxna har ansvar

Barn som lever i familjer där det förekommer våld är barn som far illa. Det gäller även om det är barnet själv som utövar våld. Det kan till exempel handla om ungdomar som i en parrelation utövar eller utsätts för våld och kränkningar av sin flick- eller pojkvän. Alla vuxna har ett ansvar att reagera om vi förstår att ett barn behöver hjälp.

Vad du kan göra

  • Våga se och våga fråga
  • Tro på det du får höra
  • Anmäl till polisen – våld i nära relationer kan vara ett brott och faller då under allmänt åtal
  • Gör en orosanmälan till socialtjänsten

Kvinnojour och brottsofferjour

Du kan ringa anonymt till kvinnojouren, Kvinnofridslinjen eller RFSL:s brottsofferjour. Där kan du diskutera din oro med någon som vet mycket om destruktiva relationer.

Enhet vuxna

NULL

Avdelning vuxna, Socialförvaltningen

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen