Våld och hot

För att få stöd och råd från kommunen är det framförallt socialtjänsten som du kontaktar vid våld, övergrepp och brott. På kvällar och helger kontaktar du socialjouren.

Viktigt!

  • våga fråga om du misstänker att någon är utsatt för våld eller beter sig våldsamt
  • våld är förbjudet enligt svensk lag, uppmana att polisanmäla 
  • barn som lever i familjer där våld förekommer är också utsatta för våld, kontakta socialtjänsten
  • den som utövar våld är ansvarig för det våld som förekommit
  • våldsamt beteende går att förändra

Enhet vuxna

NULL

Avdelning vuxna, Socialförvaltningen

Anders Hjälm

NULL

Enhetschef, Enhet vuxna, Socialförvaltningen

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen