Kvinnojour, mansjour och relationsvåld

Denna sida innehåller information var du kan vända dig om du eller någon i din närhet utsätts för våld i en nära relation.

Texten uppdaterad 2020-06-04

Kvinnojouren Olivia

Kvinnojouren Olivia hjälper utsatta kvinnor på många sätt. Det kan vara hjälp med praktiska bekymmer, information om rättigheter, tid för samtal och vägledning och stöd i kontakter med myndigheter. De erbjuder även skyddat boende. Alla som söker stöd kan välja att vara anonyma, och ingen registreras.

Utväg

Utväg erbjuder stöd och behandling till kvinnor och män som blir utsatta för våld i nära relation eller till den som har ett vålds- och aggressionsproblem. Utväg erbjuder också stöd till barn och ungdomar som upplevt våld.

För dig som är utsatt för våld

Kirsi Dufva, telefon 0703-20 19 49
kirsi.dufva@vgregion.se

För dig som utsätter andra för våld

Mikael Persson, telefon 0738-10 36 01
mikael.p.persson@vgregion.se

Claes Nilsson, telefon 0701-70 29 19
claes.f.nilsson@vgregion.se 

Kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld.
Telefon 020-50 50 50

NKC – Nationellt forum för kvinnofrid

Centrum vid Uppsala universitet som arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Anders Hjälm

NULL

Enhetschef, Enhet vuxna, Socialförvaltningen