Här kan du få hjälp och stöd

Denna sida innehåller information var du kan vända dig om du eller någon i din närhet utsätts för våld i en nära relation. Men även till dig som utsätter andra för våld och behöver hjälp.

Texten uppdaterad 2024-03-05

Är det akut, ring alltid 112

För att göra en polisanmälan, ring 114 14.

Socialtjänsten/Socialförvaltningen

Socialtjänsten har kunskap och erfarenhet av att möta vuxna och barn som är utsatta för våld. Vi kan hjälpa med stöd och skydd. Ring växeln på 0322-61 60 00.

Är det akut kan du på kvällar och helger ringa Socialjouren.

Brottsofferjouren Alingsås

Brottsofferjouren erbjuder samtal och information till dig som brottsoffer.

Telefon: 0322-63 97 97 
E-post: info@alingsas.boj.se 

Unga relationer

Unga relationer är en webbsida och stödchatt till dig som är utsatt för eller utövar våld. Den vänder sig till unga upp till 20 år.

BRIS

Bris finns för barn – där kan du prata, mejla eller chatta med en vuxen. Öppet dygnet runt.

Telefon: 116 111
Hemsida: Bris.se

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen kan du ringa till dygnet runt. De har tystnadsplikt och du kan vara anonym. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Webbsidan finns på flera språk.

Telefon: 020-50 50 50

Stödlinjen för män

Stödlinjen för män ger stöd till dig som utsatts för hot och våld av någon i din närhet eller sexuella övergrepp. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. Det går inte att skicka sms till stödlinjen. Öppen varje dag 7-21. Vid akuta händelser, ring 112.

Telefon: 020-80 80 80

Kvinnojouren Olivia

Kvinnojouren Olivia hjälper utsatta kvinnor på många sätt. Det kan vara hjälp med praktiska bekymmer, information om rättigheter, tid för samtal och vägledning och stöd i kontakter med myndigheter. De erbjuder även skyddat boende. Alla som söker stöd kan välja att vara anonyma, och ingen registreras.  

Telefon: 0322-137 65
E-post: olivia.alingsas.@roks.se

Tjejjouren Olivia

Tjejjouren Olivia har en chatt måndagar kl 18–20. Det finns även möjlighet till stödsamtal.

Tjejjouren Olivia finns även på Facebook och Instagram

E-post: tjejjourenolivia@gmail.com

RFSL Stödmottagning

Stödmottagningen vänder sig till HBTQ-personer som är utsatta för våld och kränkningar.

Telefon: 020-34 13 16

Utväg Södra Älvsborg

Utväg är en myndighetssamverkan som erbjuder stöd och behandling till personer som blir utsatta för våld i nära relation och till personer som har vålds- och aggressionsproblem. Utväg erbjuder också stöd till barn och ungdomar som upplevt våld. Stödet är frivilligt och kostnadsfritt. Utväg har telefontid 8-9 varje vardag. Mer information på www.utvag.se.

Telefon: 070-716 09 29

NKC – Nationellt forum för kvinnofrid

Centrum vid Uppsala universitet som arbetar på regeringens uppdrag med att höja kunskapen på nationell nivå om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

Vårdcentral, jourcentral, primärvård

Du kan vända dig till din vårdcentral för rådgivning, stöd och behandling om du är utsatt för våld i nära relationer. Är inte vårdcentralen öppen så finns akutmottagning. 

Regionalt stödcentrum heder

Regionalt stödcentrum finns till för dig som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck. De finns också till för dig som i ditt arbete möter personer som är utsatta för hedersrelaterat våld eller personer som lever med hedersnormer.

Telefon: 020-34 03 03
E-post: stodcentrumheder@socialcentrum.goteborg.se

Alingsås kommun