Våld i nära relationer

Våld i nära relationer orsakar mycket lidande och skada för de utsatta. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att erbjuda hjälp, stöd och skydd vid våld. Här hittar du information som kan hjälpa dig att hitta vägar ut ur våldet och skapa ett liv som bygger på respektfulla nära relationer.

Texten uppdaterad 2023-11-13

Våld i nära relationer inkluderar alla slags relationer mellan närstående, i alla åldrar, som heterosexuella par, samkönade par, syskonrelationer och andra familje- och släktrelationer. Personer med funktionsnedsättning, äldre, personer i missbruk samt HBTQI-personer kan vara särskilt utsatta.

Barn som lever i våld

Att se en förälder bli slagen och förnedrad är mycket svårt. Det är även svårt för barn att ha en förälder som är våldsam. Många barn och ungdomar hör bråk och vet att mamma eller någon annan i familjen blir utsatt. En del är med när det händer, många har försökt att stoppa våldet och har kanske själva blivit slagna eller utsatta på annat sätt.

Många går med ständig oro för att det när som helst kan bli bråk. Några får hela tiden minnesbilder av vad som hänt, fast de inte vill tänka på det. En del drömmer mardrömmar. Många känner sig ensamma. En del skäms för att det är så här hemma och har ingen att prata med. Många känner sig svikna av både den som slår och den som blir slagen, och alla andra som inte verkar se eller göra något för att situationen skall bli bättre.

Det är vanligt att de vuxna inte orkar inse hur pass mycket barnen påverkas av våld. Genom att fråga barn får man oftast veta mer om deras upplevelser.

Det finns hjälp att få

Den omedelbara hjälpen gäller att skydda barn från nya upplevelser av våld,  vilket är ett vuxenansvar att ta. Barn kan även behöva hjälp att komma vidare efter svåra upplevelser. 

Vad är våld?

Våld är varje handling, riktad mot en person, som genom att skada, smärta, skrämma eller kränka, får den personen att göra något mot sin vilja. Handlingen kan också få personen att avstå från att göra något den vill.

Fysiskt våld

Det våldsamma, respektlösa beteendet kan komma till uttryck på olika sätt. Det är varje form av oönskad fysisk beröring och handling som skadar och orsakar  fysisk smärta eller obehag.

Psykiskt våld

Psykiskt våld är nedvärderande ord och olika ordlösa beteenden som riktas mot en person och som syftar till att kränka personen. Hot av olika slag, kontroll av andras förehavanden och begränsningar av personens rörelsefrihet är psykiskt våld. Barn som tvingas leva med att en förälder utsätts för våld är utsatta för psykiskt våld.

Angrepp på djur som blir skrämmande för vittnen kan också ses som psykiskt våld.

Sexuellt våld

När någon blir tvingad till att delta i eller se på sexuella handlingar mot sin vilja eller delta på ett sätt som är oförenligt med personens mognad är det fråga om sexuellt våld.

Materiellt våld

När aggressivitet riktas mot och förstör materiella ting både i och utanför hemmet på ett sätt som skapar oro och rädsla är det materiellt våld. 

Ekonomiskt våld

Ett annat uttryck för våld är olika former av ekonomiskt förtryck. Några exempel är att tvingas delta i ekonomiska olagligheter, att inte få del av den gemensamma ekonomin och att få skulder överförda på sig utan att man godkänt det.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld är ett patriarkalt våld som utmärker sig genom att flera i familjen eller släkten står  bakom våldet. Våldets syfte är i första hand att kontrollera kvinnors sexualitet och planeras och utförs ofta kollektivt. Även pojkar kan utsättas för kontroll och hot.

Gärningspersonerna är inte nödvändigtvis en nuvarande eller tidigare partner, utan kan även vara familjemedlemmar eller andra medlemmar av gemenskapen. Forskning visar ett samband mellan religiositet och hedersrelaterat våld och förtryck, dock finns inget samband mellan våldsutövandet och någon specifik religion.

Enhet vuxna

NULL

Avdelning vuxna, Socialförvaltningen

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen