Hjälp och stöd vid kris

Här finns viktiga telefonnummer samt journummer som du kan ringa om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver hjälp.

Texten uppdaterad 2023-12-21

Nödnummer SOS – 112

Du ringer 112 om du eller någon annan är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, räddningstjänst eller polis. Om det inte är akut så ring Polisen, 114 14.

Sjukvårdsrådgivning – 1177

1177 kan du ringa dygnet runt. Sjuksköterskor svarar och bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till rätt vårdmottagning när det behövs.

Socialtjänsten – 0322-61 60 00 (växeln)

Under kontorstid kan du ringa socialtjänsten om du upplever kris i livet, eller är i behov av akut hjälp, råd och stöd.

Socialjouren (kvällstid) – 031-365 87 00

Är det efter kontorstid kan du ringa socialjouren om läget är akut och du befinner dig i en utsatt situation.

Psykiatrisk akutmottagning – 1177

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

Självmordslinjen – 90 101

Till Självmordslinjen kan du som mår psykiskt dåligt och har tankar på självmord ringa, chatta eller mejla anonymt. Självmordslinjen är öppen dygnet runt, alla dagar.

Barnens hjälptelefon, BRIS – 116 111

Till BRIS kan du ringa om du är under 18 år och vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Du kan även chatta på BRIS hemsida.

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en chattjour där barn och ungdomar upp till 25 år kan chatta anonymt om vad som helst.

Kvinnofridslinjen – 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Du kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren – 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan du ringa och vara anonym om du vill och få stöd och information.

Jourhavande medmänniska – 08-702 16 80

Ibland behöver du dela dina upplevelser, dina tankar och känslor med någon som lyssnar. Öppet varje natt kl. 21–06 året runt.

Äldrelinjen – 020-22 22 33

För dig som är äldre och behöver någon att prata med. Öppet: kl. 8-19 vardagar och kl. 10-16 helger.

Föräldralinjen – 020-85 20 00

För dig som är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet. Öppet: vardagar kl.10-15 samt torsdagkvällar 19-21.

Anonyma alkoholister – 08-720 38 42

För dig eller en anhörig som behöver hjälp kring alkoholfrågor. Jourtelefonen är öppen alla dagar på året kl.11-13 samt 18-20.

Anonyma narkomaner – 0771-13 80 00

Telefontjänsten är i första hand till för att hjälpa drogberoende till närliggande möten, men annan information kan också fås.

Socialförvaltningen

NULL

Socialförvaltningen