Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kurslitteratur

All undervisning inom vuxenutbildningen är kostnadsfri, men du får betala kursböcker och material själv. Här hittar du information om vilka böcker som används när du studerar hos oss.

Texten uppdaterad 2021-10-13

I de flesta kurser kan du välja att använda dig av en digital bok eller en tryckt bok. Vill du ha en tryckt bok beställer du på egen hand boken till kursstart. Kurslitteratur som tryckt bok finns tillgänglig att köpa på flera olika websidor och bokaffärer.

Om du önskar köpa en digital licens av kurslitteraturen beställs licensen i samråd med läraren vid kursstart. Om du väljer digital kurslitteratur som alternativ till tryckt bok krävs att eget digitalt verktyg tas med till samtliga lektioner.

Har du läs- och skrivsvårigheter – vänta med att köpa litteratur tills du kommit i kontakt med vår specialpedagog. Det kan finnas andra alternativ som passar dig bättre!

Har du frågor kring litteraturen, prata med din lärare.

Du kan även köpa/sälja begagnad kurslitteratur via vår Facebookgrupp

För de kurser som ges på distans med Hermods som utbildningsanordnare finns en separat litteraturlista.

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås