1 Driftstörningar

Kurslitteratur

All undervisning inom vuxenutbildningen är kostnadsfri, men du får betala kursböcker och material själv. Här hittar du information om vilka böcker som används när du studerar hos oss.

Texten uppdaterad 2023-12-15

I de flesta kurser kan du välja att använda dig av digital eller tryckt kurslitteratur som finns tillgänglig att köpa på flera olika websidor och bokaffärer.

Om du väljer digital kurslitteratur behöver du ta med eget digitalt verktyg till samtliga lektioner.

Har du läs- och skrivsvårigheter – vänta med att köpa litteratur tills du kommit i kontakt med vår specialpedagog. Det kan finnas andra alternativ som passar dig bättre!

Har du frågor kring litteraturen, prata med din lärare.

Du kan även köpa/sälja begagnad kurslitteratur via vår Facebookgrupp

För de kurser som ges på distans med Hermods som utbildningsanordnare finns en separat litteraturlista.

Campus Alingsås reception

NULL

Campus Alingsås