Trafikanordningsplan

En trafiksanordningsplan (TA-plan) ska alltid upprättas när ett arbete eller markupplåtelse påverkar trafiken. Det är viktigt för att garantera säkerheten för cyklister, fotgängare och fordonstrafik.

Texten uppdaterad 2022-04-04

Varför en TA-plan?

Det allra största argumentet till att en TA-plan måste upprättas är för att trafiksäkerheten inte ska vara sämre under tiden ett arbete pågår. Säkerheten ska garanteras för alla typer av trafik, från fotgängare och cyklister till kollektivtrafik och allmän trafik. Dessutom finns det också en viktig säkerhetsaspekt för de som utför arbetet på platsen. De måste ha en god och trygg arbetsmiljö, även om arbetet pågår för en kortare period.

Vems är ansvaret?

Trafik- och planeringsenheten på Alingsås kommun är väghållningsmyndighet för det kommunala vägnätet. Det betyder att vi ansvarar för alla trafikanters säkerhet. För att ta det ansvaret måste vi begära in och godkänna en TA-plan när trafiken tillfälligt påverkas av ett arbete eller en markupplåtelse. 

Vidare har arbetsgivaren enligt Arbetsmiljölagen alltid ett ansvar för sina anställdas arbetsmiljö. Det ansvaret gäller även i trafikmiljö, och därför har arbetsgivaren ett ansvar för att en säker och genomarbetad TA-plan upprättas.

Vad ska en TA-plan innehålla?

TA-planen ska med en ritning beskriva vilka vägmärken och andra trafikanordningar som krävs för att en hög säkerhet ska uppnås för både de som utför arbetet som för alla trafikantgrupper. Det ska vara tydligt vart man ska röra sig då ytan framför sig är avstängd. Entreprenören är skyldig att se till att skyltar och avstängningar är hela och rena under hela entreprenadtiden. 

De gånger det är svårt att uppnå säkerhet med avstängningsmaterial kan man behöva stänga av området helt. Man kan också använda sig av flaggvakter eller arbeta på andra tider på dygnet när det är mindre rörelse på platsen. Oavsett vilket alternativ man väljer ska man visa hur man har tänkt med en TA-plan.

Mer detaljerad information om vad som ska finnas med i en TA-plan framgår av blanketten eller e-tjänsten där du fyller i din ansökan.

Vad kostar en TA-plan?

TA-planer är vanligt förekommande på både kommunala och statliga vägar. Kostnader, avgifter samt viten kan skilja sig åt beroende på vem som är väghållare. Du hittar en sammanställning av taxor och avgifter längre ner på sidan.

Hur ansöker man?

Nu finns det en e-tjänst där du fyller i hela din ansökan. Så snart du har skickat in den dyker den upp hos Alingsås kommun som på ett enkelt och tydligt sätt antingen godkänner din ansökan eller begär in kompletterande uppgifter.

Första gången du använder e-tjänsten måste du registrera dig som användare. När du sedan återvänder en andra eller tredje gång kan du enkelt logga in som samma användare och direkt fylla i uppgifterna i din ansökan. Den nya e-tjänsten används till både TA-planer och schakttillstånd. I e-tjänsten finns instruktionsfilmer och manual hittar du som bilaga längre ned på sidan.

Har du frågor?

Kör du fast med din ansökan eller har någon generell fråga om TA-planer kan du kontakta trafik- och planeringsenheten på telefonnummer och mejl enligt nedan. Välkommen till oss på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen