sv Swedish

Vägbidrag

Du kan ansöka om kommunalt bidrag till underhåll av enskilda vägar. Bidraget fördelas, enligt inkomna ansökningar från enskilda väghållare, ur en gemensam pott.

Texten uppdaterad 2023-01-31

Bidraget utgör en kompensation till väghållaren för de kostnader som underhållet medför. Normalt täcker inte bidraget hela kostnaden vilket innebär att väghållaren får debitera berörda fastighetsägare för den överskjutande kostnaden för exempelvis vinterväghållning och dikesrensning

Bidraget skall ovillkorligen användas till underhåll av vägsträckan och då i första hand barmarksunderhåll. En gemensam strategi och enighet mellan berörda fastighetsägare är en förutsättning för att bidraget används på rätt sätt.

Slumpvis utvalda vägsträckor har besiktigats för att säkerställa att bidraget används enligt ansökan. Resultatet från tidigare utförd besiktning visade att bidraget i regel använts på avsett sätt men att det också finns undantag.

För att få bidraget förutsätts bland annat att vägen även hålls öppen för allmän trafik exempelvis för det rörliga friluftslivet. Trafiken får inte begränsas genom bom eller skyltning utan medgivande från samhällsbyggnadsförvaltningen. Om väghållaren har för avsikt att anlägga farthinder eller motsvarande bör samråd först ske med samhällsbyggnadsförvaltningen. Observera att väghållare som erhåller statligt vägbidrag ej har rätt att ansöka om kommunalt bidrag.

Det pågår just nu en utredning gällande utformningen av det kommunala vägbidraget och hur det ska fördelas. År 2023 kommer dock vägbidraget att vara oförändrat jämfört med tidigare år.

Ansökan

Ansökan för vägbidrag för 2022 är nu stängd! E-tjänsten för ansökan om vägbidrag är därför tillfälligt stängt tills nästa ansökningsperiod för 2023 startar.

Telefontid trafik- och planeringsenheten

NULL

Kontakta trafik- och planeringsenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik och planering

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen