Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiven från folkhälsomyndigheten.

Läs mer
1 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.

Vägbidrag

Du kan ansöka om kommunalt bidrag till underhåll av enskilda vägar. Bidraget fördelas, enligt inkomna ansökningar från enskilda väghållare, ur en gemensam pott.

Texten uppdaterad 2020-05-14

Bidraget utgör en kompensation till väghållaren för de kostnader som underhållet medför. Normalt täcker inte bidraget hela kostnaden vilket innebär att väghållaren får debitera berörda fastighetsägare för den överskjutande kostnaden för exempelvis vinterväghållning och dikesrensning

Bidraget skall ovillkorligen användas till underhåll av vägsträckan och då i första hand barmarksunderhåll. En gemensam strategi och enighet mellan berörda fastighetsägare är en förutsättning för att bidraget används på rätt sätt.

Slumpvis utvalda vägsträckor har besiktigats för att säkerställa att bidraget används enligt ansökan. Resultatet från tidigare utförd besiktning visade att bidraget i regel använts på avsett sätt men att det också finns undantag.

För att få bidraget förutsätts bland annat att vägen även hålls öppen för allmän trafik exempelvis för det rörliga friluftslivet. Trafiken får inte begränsas genom bom eller skyltning utan medgivande från samhällsbyggnadskontoret. Om väghållaren har för avsikt att anlägga farthinder eller motsvarande bör samråd först ske med samhällsbyggnadskontor

Ansökan

Ansökning sker på hösten och samhällsbyggnadskontoret går ut med information här på hemsidan och genom annons i lokalpressen när det är dags att ansöka.

Jonas Ryberg

NULL

Administratör, registerade handlingar, vägbidrag, Stabsenheten samhällsbyggnadskontoret

Samhällsbyggnadskontoret

NULL

Samhällsbyggnadskontoret