Cykla och gå

Alingsås kommun arbetar för att Alingsås ska vara en gång- och cykelkommun. Alingsås ska vara en stad där det är lätt att ta sig fram med cykel eller till fots, något som gynnar miljön, hälsan och mänskliga möten.

Varje år kompletterar vi med fler gång- och cykelvägar och tanken är att ett sammanhängande system ska byggas ut till alla bostadsområden och arbetsplatser i Alingsås stad. Vi jobbar också för att kommunens landsbygdsorter ska knytas samman med gång- och cykelvägar för att underlätta för gång- och cykeltrafikanter i hela Alingsås kommun.

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen