Vintercyklist

Det är viktigt att både cykeln och du själv är rätt utrustad för vintercykling; att du syns i mörkret, har bra däck och är klädd efter väder. För att göra det så bekvämt och säkert som möjligt för dig att fortsätta cykla under vintern, har vi samlat lite användbara tips åt dig i bifogad pdf nedan. Cykla säkert i vinter!

Texten uppdaterad 2020-04-22

Vi är många som cyklar under sommarhalvåret i Alingsås, vilket är positivt för såväl miljön som hälsan och den egna plånboken. För många åker cykeln dock in i förrådet samtidigt som klockan ställs om till vintertid. Tänk om och fortsätt på inslagen bana även under vinterhalvåret. Cykla eller gå – låt bilen stå!

Vinterväghållning på gång- och cykelvägar

Alingsås kommun ansvarar för renhållning, snöröjning och halkbekämpning på de kommunala gatorna samt gång- och cykelvägarna i Alingsås tätort och i Ingared. Fastighetsägaren ansvarar för vinterväghållningen på gångbanor i anslutning till sin fastighet.

Cykla i första hand på det prioriterade cykelnätet. Tänk på att parkera din cykel så du inte hindrar snöröjningen eller försvårar för gående att ta sig fram. Som fotgängare går du på körbanans vänstra sida om gångbana saknas eller tillfälligt används för snöupplag.

För mer information läs under Renhållning, snöröjning och sandupptagning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen