2 Driftstörningar
sv Swedish

Felanmälan samhällsbyggnad

Här kan du göra en felanmälan vad det gäller kommunala fastigheter, avfall, gata, trafik, parker, natur, lekplatser, badplatser, snöröjning, belysning, klotter, nedskräpning samt för fel på allmänna ledningar för vatten och avlopp.

Texten uppdaterad 2022-05-31

Telefontid gatuenheten

NULL

Kontakta gatuenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Gatuenheten

Akuta ärenden

NULL

Vid akuta ärenden gällande gator och trafik samt för fel på allmänna ledningar för vatten och avlopp kontakta växeln 0322-61 60 00, kl 8-16 vardagar. Övrig tid för akuta ärenden hänvisar vi till 0322-61 71 99.

Stopp i avlopp på egen tomt till kommunal anslutning

NULL

Kontakta Ragnsells, 0771-88 88 88 dagtid. Övrig tid, jour 0767-60 10 39.