Felanmälan samhällsbyggnad

Här kan du göra en felanmälan vad det gäller kommunala fastigheter, avfall, gata, trafik, parker, natur, lekplatser, badplatser, snöröjning, belysning, klotter, nedskräpning samt för fel på allmänna ledningar för vatten och avlopp. För akuta ärenden, se journummer längst ned på sidan.

Texten uppdaterad 2024-03-06

Akuta ärenden

NULL

Vid akuta ärenden gällande gator och trafik samt för fel på allmänna ledningar för vatten och avlopp kontakta växeln 0322-61 60 00, kl 8-16 vardagar. Övrig tid för akuta ärenden hänvisar vi till 0322-61 71 99.

Vid fel eller störning på LTA-station

NULL

Vid fel eller störning på LTA-station* kontakta Nolhaga avloppsreningsverk dygnet runt på direktnummer nedan. *En LTA-station är en kommunal avloppspumpstation placerad på en enskild fastighet. Pumpstationen pumpar fastighetens avloppsvatten till det kommunala avloppet. För en villapumpstation som ägs av fastighetsägaren är det fastighetsägaren som ombesörjer underhåll och felavhjälpning., VA-avdelningen

Kundtjänst slamtömning och journummer

NULL

Telefontider: mån-fre 8-12. Akut efter kl. 16 och helgdagar, kontakta kommunens entreprenör VOAV på 0733-48 14 49 eller 0760-33 52 22., Insamlingsenheten
Mobil

Telefontid Teknisk service

NULL

Kontakta Teknisk service på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Teknisk service