Nyttoparkeringstillstånd

Nyttoparkeringstillståndets syfte är att underlätta arbete vid tillfällig arbetsplats eller transporter av gods i samband med service av något slag. Tillståndet beviljas endast för kalenderår (1 januari – 31 december).

Texten uppdaterad 2022-02-08

Vem kan söka tillstånd?

 • Sjuk- och socialvårdande personal som har ambulerande verksamhet i kommunen och som är beroende av fordon för att kunna utföra arbetsuppgifter.
 • Hantverkare, serviceföretag med särskilda behov av att parkera i sitt arbete.

Vad gäller för fordon?

 • Tillstånd kan sökas för fordon (personbil) och lätt lastbil med totalvikt på max 3 500 kg.
 • Ett tillstånd kan omfatta tre olika fordon, detta för att medge byte av fordon men endast ett fordon kan nyttja tillståndet åt gången.
 • Fordon som är fast inrett till arbetsplats för installation eller reparation av fast eller lös egendom.
 • Fordon som är nödvändigt för transport och förvaring av tyngre verktyg och/eller material.
 • Fordonet ska vara tydligt märkt med firmanamn eller logga.

Vilken tid på dygnet gäller tillståndet?

 • Tillståndet gäller endast under ordinarie arbetstid och under yrkesmässig verksamhet.

Var gäller tillståndet?

 • Inom parkeringsförbudsområdet i de centrala delarna gäller tillståndet endast på de platser som parkering är tillåten. Se kartbilaga.
 • Tillståndet ger rätt till parkering i högst 3 timmar i följd om tidsregleringen anger kortare tid.
 • Utanför parkeringsförbudsområdet har man rätt att parkera på plats där parkeringsförbud råder, enligt lokal trafikföreskrift, i högst 3 timmar om parkeringen inte är trafikfarlig eller siktskymmande.
 • Tillståndet gäller på de parkeringar där Alingsås kommun är ansvarig för och på de gator där kommunen är väghållare.

Var gäller inte tillståndet?

 • Inom parkeringsförbudsområdet i centrum där det inte är tillåtet att parkera.
 • På parkeringsplats eller på parkeringsförbud i anslutning till den egna verksamheten.
 • Där stannandeförbud gäller.
 • På vändplatser.
 • På platser som är reserverade för ett visst fordonsslag eller ändamål.
 • På parkeringar där tillstånd erfordras.

Kostnad

 • Avgift: 1500 kr/år (1200 kr + moms)
 • Kostnad för nytt tillstånd vid ändring eller förlorat tillstånd: 100 kr.
 • Förlorat tillstånd ska polisanmälas och kopia på polisanmälan skickas in.

Övrigt

 • Originalhandling gäller, kopia av tillståndet är inte giltigt.
 • Tillståndet ska placeras innanför vindrutan, lätt avläsbart utifrån.
 • Missbrukas tillståndet kan detta återkallas.
 • Befintligt tillstånd kan inte förnyas. En ny ansökan behöver göras för varje kalenderår.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på Trafik- och planering om du har frågor.

Blankett ansökan om nyttoparkeringskort

Bilagor

Kartbilaga

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten