Farosymboler

Kemiska produkter kan ha farliga egenskaper som du som köper och använder produkterna behöver känna till. De som säljer kemiska produkter måste därför märka produkterna med information om farorna och hur produkterna kan hanteras säkert.

Texten uppdaterad 2022-05-31

Alla farliga kemiska produkter ska vara tydligt märkta med farosymbol samt risk- och skyddsinformation. Märkningen informerar om skador som kan uppstå vid användningen och hur du kan skydda dig och miljön.

Klassificering och märkning av kemikalier

Från och med 1 juni 2017 ska alla kemiska produkter som säljs eller köps vara klassificerade och märkta enligt reglerna i CLP-förordningen. CLP står för Classification, Labelling and Packaging.

Farosymbolerna ser likadana ut i alla länder i världen. Det ökar tryggheten vid dina inköp i andra länder. De kemikalier du köper i Sverige ska vara märkta på svenska.

Lär dig vad symbolerna betyder och följ alltid hanteringsanvisningarna på produkten. På så sätt undviker du onödiga olycksfall.

Viktigt att tänka på

  • Välj alltid den minst farliga produkten. Fråga efter alternativ.
  • Läs märkningen på förpackningen innan du använder en kemisk produkt.
  • Förvara kemiska produkter i originalförpackningen.
  • Förvara kemiska produkter på säkert ställe och aldrig i närheten av livsmedel.
  • Se till så att barn inte kan få tag i kemiska produkter.
  • Håll förpackningen väl tillsluten.

Om något händer:

Ring 112 och begär giftinformationscentralen eller kontakta närmaste sjukhus. Ta med förpackningen!