Biltvätt

Varje år hamnar stora mängder olja, tungmetaller och andra föroreningar i naturen eftersom många tvättar sin bil på gatan. Genom att istället tvätta din bil i en tvättanläggning kan du enkelt göra en stor insats för miljön.

Texten uppdaterad 2024-01-09

Tvätta inte bilen på gatan

Tvätta aldrig bilen på gatan, garageuppfarten eller annan asfalterad mark. Risken är då stor att det smutsiga tvättvattnet via dagvattenbrunnar rinner orenat ut i sjöar och vattendrag. I Alingsås går vattnet ofta till Lillån, Säveån eller direkt till Mjörn. I Sollebrunn går vattnet till Mellbyån. Det smutsiga vattnet från en biltvätt innehåller föroreningar såsom metaller, olja, rester från däck och vägbana samt kemikalier från bilvårdsmedel. Dessa är skadliga både för människor och för miljön. Dessutom använder vi sjöarna Anten, Mjörn, Ömmern och Färgen som dricksvattentäkter.

Tvätta bilen i en tvättanläggning

Det bästa alternativet är att tvätta din bil i en biltvättsanläggning. Det finns både automatiska tvättar och gör-det-själv-hallar. Dessa ska ha oljeavskiljare och helst ytterligare ett reningssteg för att rena det förorenade vattnet. Vattnet leds därefter till det kommunala reningsverket som renar vattnet ytterligare innan det släpps ut i till exempel Mjörn.

Välj miljömärkta bilvårdsprodukter

När du tvättar bilen i en tvättanläggning där du får ta med egna bilvårdsprodukter är det viktigt att välja miljömärkta alternativ. Idag finns miljömärkta produkter för biltvätt, avfettning, vaxning med mera. Välj produkter som är märkta med Bra Miljöval, Svanen eller EU Ecolabel, och försök använda så lite kemikalier som möjligt. Tänk på att det i regel bara är under vinterhalvåret som bilen behöver avfettas. Detta innebär inte att det går bra att tvätta bilen på gatan med miljövänliga produkter eller utan kemikalier. Smutsvattnet från tvätten riskerar ändå skada människor och miljön. Välj istället att tvätta bilen i en biltvättanläggning.

Lagkrav

Kraven på rening av tvättvattnet bygger på miljöbalkens hänsynsregler. Dessa säger att alla som bedriver en nedsmutsande verksamhet ska göra vad som krävs och är möjligt för att förebygga och motverka skador på miljön. Kraven gäller även för privatpersoner.