1 Driftstörningar

Skolval

E-tjänsten för skolval till förskoleklass och årskurs 7 inför hösten 2024 är öppen mellan den 15 november och 15 december. För att ansöka om skola under innevarande läsår, använd e-tjänsten för skolbyte eller inskrivning.

Texten uppdaterad 2023-12-18

Val av grundskola – det fria skolvalet
I första hand ska elever alltid erbjudas placering på den skola som vårdnadshavarna önskar att eleven ska gå i.

Rättslig reglering av skolvalet

Alla elever ska erbjudas en plats på en skolenhet nära hemmet. För elever som saknar en skolenhet nära hemmet erbjuds skolskjuts. Skolverket förtydligar att det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet så
närhetsprincipen innebär inte alltid att eleven blir placerad i den skolenhet som ligger närmast hemmet.

I Alingsås definieras ”nära hemmet” som 2 km för en elev i Förskoleklass och 5 km för en elev i årskurs 7.

Elever från andra kommuner

Ansökan görs via e-tjänsten för skolval eller via blankett för inskrivning i grundskola.

Eftersom hemkommunen har huvudansvar för eleverna i sin kommun prioriteras folkbokförda barn i Alingsås kommun före utomkommunala barn om skolenheten blir full.

Byte av skola i Alingsås kommun

Mer information om att byta skola

Skolskjuts

Ansökan om skolskjuts görs separat, i första hand via e-tjänst
Det finns särskilda regler kring skolskjuts i skollagen och genom regler antagna av Barn- och ungdomsnämnden. Elever i förskoleklass ska ha minst 2 km skolväg till placeringsskolan. För elever i årskurs 7 gäller minst 5 km skolväg till placeringsskolan. Med skolväg avses den kortaste användbara vägen. Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshemmet utan endast till och från skolans tider.

Tänk på att göra ansökan så snart ni kan efter skolvalsansökan.

Kontaktuppgifter

För att få aviseringar kring skolvalet är det viktigt att du har rätt kontaktuppgifter. För att kontrollera detta kan du gå in Arena för lärande och klicka på ”Kontaktuppgifter” alternativt gå in via e-tjänsten för kontaktuppgifter m.m. på denna sidan.