Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Solfångare och solceller

Här får du information om när solfångare och solceller på en byggnad är bygglovspliktig eller inte.

Texten uppdaterad 2020-04-29

Den 1 augusti 2018 infördes ett undantag från krav på bygglov för vissa solfångare och solcellspaneler i plan- och bygglagen, PBL.

Bygglov krävs alltid inom Alingsås stadskärna

Inom Alingsås stadskärna som utgör en värdefull kulturmiljö och varje annan byggnad eller område med höga kulturmiljövärden, behövs alltid bygglov. Kontakta oss på bygglovstelefonen tidigt i planeringsstadiet för rådgivning.

E-tjänster/blanketter

Bygglovstelefonen Måndag-onsdag och fredag kl 9-11

NULL

Måndag-onsdag och fredag: Bemannad av bygglovshandläggare, allmän bygglovsrådgivning, Bygglovsenheten