Solfångare och solceller

Här får du information om när solfångare och solceller på en byggnad är bygglovspliktig eller inte.

Texten uppdaterad 2023-07-17

Den 1 augusti 2018 infördes ett undantag från krav på bygglov för vissa solfångare och solcellspaneler i plan- och bygglagen, PBL.

Bygglov krävs alltid inom Alingsås stadskärna

Inom Alingsås stadskärna som utgör en värdefull kulturmiljö och varje annan byggnad eller område med höga kulturmiljövärden, behövs alltid bygglov. Kontakta oss på bygglovstelefonen tidigt i planeringsstadiet för rådgivning.

E-tjänster/blanketter

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 9-12 och kl. 13-16 samt torsdagar kl. 9-12 för allmän bygglovsrådgivning. , Bygglovsenheten