Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Marklov

Bor du inom detaljplanerat område och ska ändra marknivån behöver du marklov. Du kan även behöva marklov för att fälla träd eller plantera skog i vissa områden och inom vissa detaljplaner.

Texten uppdaterad 2020-05-04

Om bygglov är sökt och den blivande nivåförändringen är redovisad på bygglovshandlingarna (till exempel sektion eller fasadritning) krävs inget separat marklov.

E-tjänst/blankett

När marklov krävs

  • Marklov behövs inom områden med detaljplan för att du ska få schakta eller fylla ut så att det avsevärt (mer än cirka 0,5 m) ändrar tomtens höjdläge. Samhällsbyggnadskontoret gör en bedömning utifrån lämplighet, stads- och landskapsbilden och omgivningspåverkan (grannar).

  • Det kan även behövas marklov för trädfällning i vissa områden eller för enskilda träd inom vissa detaljplaner. Syftet i dessa områden med trädfällningsförbud är vanligen att de större träden är så bevarandevärda att marklov ej bör beviljas. Marklov kan bli aktuellt i vissa fall för att fälla sjuka eller skadade träd, eller om träden växer för tätt.

    Det är stadsarkitekten tillsammans med kommunens ekolog och stadsträdgårdsmästare som gör denna bedömning.

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 9-11. Bemannad av bygglovshandläggare, allmän bygglovsrådgivning., Bygglovsenheten