Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Inglasning av uteplats

Vid inglasning av uteplats krävs ibland att du skickar in en bygglovsansökan till oss, det kan alltså gälla både innanför och utanför detaljplanerat område.

Texten uppdaterad 2020-07-15

Uteplats inom detaljplanerat område

Inglasning av uteplats inom detaljplanelagt område, kräver att du skickar in en bygglovsansökan till oss. I vissa fall kan det räcka med en anmälan, om uterummets storlek är mindre än 15 kvm.

Följande situationer kräver en bygglovsansökan:

  • om inglasningen av uteplatsen(tillbyggnad) är större än 15 kvm
  • om uteplatsen är placerad närmare tomtgräns än 4.5 m och max 15 kvm om grannen inte godkänt placeringen

Uteplats utanför detaljplanerat område

Inglasning av uteplats utanför detaljplanelagt område, kan kräva att du skickar in en bygglovsansökan till oss.

Följande situationer kräver en bygglovsansökan:

  • Större inglasning av uteplats (tillbyggnad)
  • Inglasning vid sammanhållen bebyggelse – kontakta oss

Med ansökan bifogar du följande handlingar

  • Situationsplan där uterummets placering och mått anges, liksom avstånd till tomtgräns.
  • Fasadritning(ar) som visar befintlig byggnad samt uterummet. Uterummet behöver vara inritat på fasadritningarna. Samtliga fasader bör redovisas. Glöm inte att tydligt redovisa vad som är glasad del och vad som eventuellt är panelvägg eller liknande.
  • Planritning som redovisar bredd och längd på uterummet samt redovisa var eventuella öppningar och fönster placeras.
  • Förslag till kontrollplan med vilka kontroller du ska utföra.

Mer information

Boverkets hemsida om inglasning av uteplats

E-tjänst/blankett

Bygglovstelefonen Måndag-onsdag och fredag kl 9-11

NULL

Måndag-onsdag och fredag: Bemannad av bygglovshandläggare, allmän bygglovsrådgivning, Bygglovsenheten