Nationella råd gäller för att minska spridningen av covid-19

Våra verksamheter anpassas och många har tillfälligt stängt eller begränsat för besök. Ta reda på vad som gäller innan du besöker oss.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Installation av eldstad/rökkanal

När du ska installera eller väsentligt ändra en befintlig eldstad, braskamin eller rökkanal behöver du göra en anmälan till samhällsbyggnadskontoret.

Texten uppdaterad 2020-04-28

För att vi ska se att eldstaden följer de lagar och förordningar som finns, behöver vi utöver anmälan en planritning där braskaminen/eldstadens placering är markerad, samt minst en fasadritning där skorstenen är inritad.

I vissa situationer krävs bygglov

Om din konstruktion är komplicerad kallar vi till tekniskt samråd. I vissa fall, om skorstenen tydligt påverkar byggnadens utseende, kan det även behövas ett bygglov. Det gäller främst om skorstenen placeras nära takfoten eller dras utanpå en fasad.

Startbesked

Först när du har fått ditt startbesked får du börja installera eldstaden. I startbeskedet fastställs en kontrollplan för åtgärden. I normalfallet behöver du ingen kontrollansvarig eller tekniskt samråd vid installation av eldstad.

Kontakta skorstensfejarmästare

Ta gärna tidigt kontakt med en skorstensfejarmästare som kan hjälpa dig i din planering. Tänk också på att installationen ska besiktigas i sin helhet, så bygg inte igen den innan besiktningen.

Slutbesked efter godkänd besiktning

För att du ska få använda din eldstad måste den bli godkänd i besiktningen som utförs av skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig. Besiktningsintyget ska tillsammans med begäran om slutbesked och ifylld kontrollplan skickas till samhällsbyggnadskontoret. Först efter att du fått ett slutbesked får eldstaden tas i bruk.

Har du en eldstad som är fem år eller äldre och fått en påminnelse om att skicka in handlingar för slutbevis eller slutbesked? I så fall är det vanligaste att behöva komplettera med är en signerad begäran om slutbesked eller slutbevis, eller ett godkänt besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig. I påminnelsebrevet står det vad vi efterfrågar för att kunna avsluta just ditt ärende hos oss.

Mer information

Boverkets hemsida om skorstenshöjd och placering

Boverkets hemsida om kaminer

Boverkets hemsida om ändrade krav för kaminer och pannor

Naturvårdsverkets hemsida om vedeldning

E-tjänst/blankett

Inga nyheter

Bygglovstelefonen

NULL

Bygglovstelefonen är öppen måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 9-11. Bemannad av bygglovshandläggare, allmän bygglovsrådgivning., Bygglovsenheten