Dricksvattenanläggning

Du som har ett café eller restaurang med eget vatten, driver en campingplats, hyr ut bostäder eller liknande behöver anmäla det till livsmedel- och hälsaenheten.

Texten uppdaterad 2024-01-17

När livsmedelsföretag har eget vatten räknas det dricksvattnet som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet och omfattas alltid av dricksvattenföreskrifterna oavsett verksamhetens storlek.

Dricksvattenföreskrifterna (LIVSFS 2022:12) gäller dricksvattenanläggningar som i genomsnitt tillhandahåller 10m3 dricksvatten eller mer per dygn, eller som försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten.

I föreskrifterna finns krav på beredning och hur distributionsanläggningen ska skötas samt kvalitetskrav i form av gränsvärden på vattnet.

E-tjänster

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen