Coronavirus covid-19

Smittspridningen och restriktionerna påverkar delar av kommunens verksamheter.

Alingsås kommuns information om covid-19

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dricksvattenanläggning

Du som har ett café eller restaurang med eget vatten, driver en campingplats, hyr ut bostäder eller liknande behöver anmäla det till miljöskyddsnämnden.

Texten uppdaterad 2021-05-06

När livsmedelsföretag har eget vatten räknas det dricksvattnet som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet och omfattas alltid av dricksvattenföreskrifterna oavsett verksamhetens storlek.

Dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30) gäller dricksvattenanläggningar som i genomsnitt tillhandahåller 10m3 dricksvatten eller mer per dygn, eller som försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten.

I föreskrifterna finns krav på beredning och hur distributionsanläggningen ska skötas samt kvalitetskrav i form av gränsvärden på vattnet.

E-tjänster

Hälsoskyddsenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen