Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dricksvattenanläggning

Du som har ett café eller restaurang med eget vatten, driver en campingplats, hyr ut bostäder eller liknande behöver anmäla det till miljöskyddskontoret.

Texten uppdaterad 2020-04-28

När livsmedelsföretag har eget vatten räknas det dricksvattnet som en del av en kommersiell eller offentlig verksamhet och omfattas alltid av dricksvattenföreskrifterna oavsett verksamhetens storlek.

Dricksvattenföreskrifterna (SLVFS 2001:30) gäller dricksvattenanläggningar som i genomsnitt tillhandahåller 10m3 dricksvatten eller mer per dygn, eller som försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten.

I föreskrifterna finns krav på beredning och hur distributionsanläggningen ska skötas samt kvalitetskrav i form av gränsvärden på vattnet.

Miljöskyddskontoret

NULL

Miljöskyddskontoret