Märkning

Märkningsregler gäller alla livsmedelsföretag som tillverkar eller märker livsmedel och som säljs till enskilda konsumenter och till storhushåll.

Texten uppdaterad 2022-11-24

Märkningen av livsmedel ska vara enkel och korrekt så att du som konsument inte blir lurad när du handlar mat. Märkning av exempelvis näringsinnehåll, sammansättning, vikt, volym, ursprung och produktionssätt måste alltså stämma.

Reglerna om livsmedelsinformation, inklusive  märkning, finns i förordning (EU) nr 1169/2011, den så kallade informationsförordningen.

Informationsförordningen är i princip en sammanslagning av två EU-direktiv,  direktiven om märkning och om näringsvärdesdeklaration. Dessutom ingår regler om märkning av vissa livsmedel samt att några nya regler har tillkommit. Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation kompletterar reglerna i informationsförordningen.

E-tjänster

Livsmedel- och hälsaenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen