Information om coronaviruset covid-19

Kommunen jobbar aktivt med hanteringen av coronaviruset covid-19 och följer direktiv och rekommendationer från folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen och andra myndigheter.

Läs mer
0 Driftstörningar

Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Märkning

Märkningsregler gäller alla livsmedelsföretag som tillverkar eller märker livsmedel och som säljs till enskilda konsumenter och till storhushåll.

Texten uppdaterad 2020-04-28

Märkningen av livsmedel ska vara enkel och korrekt så att du som konsument inte blir lurad när du handlar mat. Märkning av exempelvis näringsinnehåll, sammansättning, vikt, volym, ursprung och produktionssätt måste alltså stämma.

Reglerna om livsmedelsinformation, inklusive  märkning, finns i förordning (EU) nr 1169/2011, den så kallade informationsförordningen.

Informationsförordningen är i princip en sammanslagning av två EU-direktiv,  direktiven om märkning och om näringsvärdesdeklaration. Dessutom ingår regler om märkning av vissa livsmedel samt att några nya regler har tillkommit. Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation kompletterar reglerna i informationsförordningen.

Miljöskyddskontoret

NULL

Miljöskyddskontoret