sv Swedish

Sanktionsavgift

Nya regler gäller from 1 januari 2019 om sanktionsavgifter för livsmedelsverksamheter.

Texten uppdaterad 2023-03-07

Hur påverkar de nya reglerna livsmedelsföretagare?

Den som påbörjar en ny registreringspliktig verksamhet utan att först ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten, riskerar att få betala en sanktionsavgift som tillfaller staten. Detsamma gäller den som tar över en redan registrerad verksamhet och inte anmäler detta.

Sanktionsavgiftens storlek vid utebliven anmälan om registrering:

  • Enskild (fysisk eller juridisk person) som startar en ny verksamhet utan att först ha anmält den: från 5000 kr upp till 75 000 kr.
  • Enskild som tar över en redan registrerad verksamhet utan att först anmäla detta riskerar att få betala mellan 2500 kr upp till 40 000 kr.
  • Stat, kommuner eller landsting som påbörjar en ny verksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet riskerar att få betala ett fast belopp om 40 000 kr.

En anmälan till kommunen görs genom att använda Alingsås kommuns e-tjänst för registrering av livsmedelsverksamhet och skicka in till hälsoskyddsenheten.

En verksamhet får påbörjas två veckor efter det att anmälan om registrering kommit in till kontrollmyndigheten. Om kontrollmyndigheten registrerar anläggningen innan dessa två veckor gått får verksamheten dock påbörjas i och med registreringen.

Observera att om du kommer ha eget dricksvatten i din verksamhet som tas från en brunn/vattendrag/sjö så kan detta vara registreringspliktigt och behöver då anmälas.

Helena Ingvarsson

NULL

Enhetschef, Hälsoskyddsenheten

Hälsoskyddsenheten

NULL

Bygg- och miljöavdelningen