Begravning

Som anhörig bör du snarast kontakta en begravningsbyrå för att boka begravning.

Texten uppdaterad 2023-03-08

Gravsättning eller kremering ska enligt svensk lag ske senast en månad efter dödsfallet.

Alingsås kommun