Dödsboanmälan

Dödsboanmälan är en förenklad form av bouppteckning som upprättas av socialnämnden i den avlidnes folkbokföringskommun. Om det blir aktuellt med en dödsboanmälan sänder socialnämnden den till Skatteverket. Det kostar ingenting att göra en dödsboanmälan.

Texten uppdaterad 2023-07-11

Förutsättningar för en dödsboanmälan

 • Att den avlidnes tillgångar endast täcker begravningskostnaden och andra utgifter som rör dödsfallet. Har den avlidne en efterlevande make eller maka räknas giftorättsgods med som tillgångar.
 • Att fast egendom eller tomträtt inte ingår bland den avlidnes tillgångar.
 • Att hembesök ska kunna göras innan den avlidnes hem töms på dödsboets tillgångar.

Viktigt att tänka på vid dödsfall

 • Dödsboets tillgångar ska i första hand gå till begravningskostnaden.
 • Betala inte räkningar innan dödsboanmälan är klar.
 • Stoppa alla autogiron och överföringar snarast.
 • Säg upp hyreskontrakt, elabonnemang, prenumeration med mera.
 • Kontakta fordringsägare och begär anstånd för obetalda fakturor med anledning av dödsfallet.

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader

 • Betala inte räkningar innan dödsboanmälan är klar.
 • Om dödsboets tillgångar inte räcker för skäliga kostnader till begravningen kan ekonomiskt bistånd beviljas av socialnämnden.
 • Eventuell ansökan om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader ska göras av dödsbodelägare. 

Socialadministratör

NULL

Enhet stöd och försörjning, Socialförvaltningen

Åsa Sönderaas Persson

NULL

Enhetschef, Enhet stöd och försörjning, Socialförvaltningen