Bouppteckning

En bouppteckning ska göras senast tre månader efter att en person har avlidit och kan göras av anhöriga, se information på Skatteverket. Där finns också telefonnummer du kan ringa.

Texten uppdaterad 2021-01-04


En bouppteckning är en skriftlig sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder. Finns efterlevande make eller maka räknar du också med dennes tillgångar och skulder. Du kan också anlita professionell hjälp med bouppteckningen via exempelvis en begravningsbyrå eller juridisk byrå.

Bouppteckningen ska skickas till Skatteverket inom en månad efter att den upprättats.

Alingsås kommun