Barn och unga

För dig som har ett barn eller ungdom med funktionsnedsättning och ibland kan behöva vila eller få tid till annat.

Texten uppdaterad 2023-10-06

Föräldrar med ett barn eller ungdom med en funktionsnedsättning kan behöva vila ibland, eller få tid med övriga barn i familjen. Det kan också vara så att barnet behöver få möjligheter till miljöombyte, rekreation och personlig utveckling. Då kan det behövas en stödfamilj. Stödfamiljen tar emot barnet i sitt egna hem. I enlighet med LSS-lagen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med funktionsnedsättningar eller företrädare för denna, vårdnadshavare, god man eller förvaltare, ansöka om insatsen.

Socialsekreterare LSS

NULL

Myndighetsavdelningen