Korttidsboende

Det finns flera olika boendeinsatser som riktar sig till dig med funktionsnedsättning.

Texten uppdaterad 2023-10-06

Du som har funktionsnedsättning kan tillfälligt bo någon annan stans än hemma under en kortare eller längre period. Du kan få nya upplevelser och omväxling i ett korttidshem, i en stödfamilj eller på ett läger. Det kan vara du som behöver byta miljö och träffa andra, eller det kan vara dina anhöriga som behöver vila och avlastning.

Det vanligaste är att korttidsvistelsen sker regelbundet, till exempel en gång i månaden, men det kan också vara vid ett enstaka tillfälle.

Socialsekreterare LSS

NULL

Myndighetsavdelningen