1 Driftstörningar

Gruppbostad

Det finns flera olika boendeinsatser som riktar sig till dig med funktionsnedsättning.

Texten uppdaterad 2024-05-31

Gruppbostäder är ett alternativ för personer med omfattande behov av tillsyn och omvårdnad. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Syftet med boendet är att vuxna personer med funktionsnedsättningar ska kunna lämna vårdnadshavares hem och skapa sig ett eget hem.

Gruppbostaden består av ett litet antal egna lägenheter. De finns även gemensamma utrymmen där service, stöd och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. De gemensamma lokalerna ligger i direkt anslutning till lägenheterna. Det ger en möjlighet till samvaro och aktiviteter.

Boendet
En gruppbostad har som mest sex lägenheter. Utöver lägenheterna finns gemensam tvättstuga, kök och sällskapsutrymme nära lägenheterna.

Socialsekreterare LSS

NULL

Myndighetsavdelningen

Jasmingatan

NULL

Enhetschef Tomas Friedrichsen

Kavlåsvägen

NULL

Enhetschef Stefan Laupa

Keramikgatan

NULL

Enhetschef Tomas Friedrichen

Klämmavägen

NULL

Enhetschef Perina Arzil

Lövekullevägen

NULL

Enhetschef Stefan Laupa

Lövskogsgatan

NULL

Enhetschef Lise-Lotte Sjöstrand

Opalgatan

NULL

Enhetschef Stefan Laupa

Videgården

NULL

Enhetschef Emil Borhammar

Ravinvägen

NULL

Enhetschef Ricardo Hansson

Noltorp centrum

NULL

Enhetschef Emil Borhammar

Kungsängen

NULL

Enhetschef Ricardo Hansson

Stadsskogen

NULL

Enhetschef Ali Said