Servicebostad

Det finns flera olika boendeinsatser som riktar sig till dig med funktionsnedsättning.

Texten uppdaterad 2024-02-01

En servicebostad har flera olika lägenheter. Här har de boende tillgång till gemensam service dygnet runt genom en fast personalgrupp. Lägenheterna ligger ofta i samma hus eller i kringliggande hus. Serviceboendet är ett mellanting mellan boende i en lägenhet och en gruppbostad.

Självständighet och stöd
Syftet med servicebostaden är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna bo själva. Samtidigt ska de ha nära tillgång till stöd, service och omvårdnad. Det finns även tillgång till gemensamma utrymmen.

Boendet
Våra servicebostäder består av 7 till 15 lägenheter. I vissa fall finns tvättmaskin i lägenheten eller så finns det gemensam tvättstuga. I nära anslutning finns sällskapsutrymme med kök.

Socialsekreterare LSS

NULL

Myndighetsavdelningen

Källan

NULL

Enhetschef Ali Said

Plangatan

NULL

Enhetschef Perina Arzil

Rådmansvägen

NULL

Enhetschef Tomas Friedrichsen

Östlyckan

NULL

Enhetschef Emely Fransson Gicquel

Lapplandsgatan

NULL

Enhetschef Emely Fransson Gicquel

Hallbo

NULL

Enhetschef Ricardo Hansson