Vattenmätarkonsol

En vattenmätarkonsol är det väggfäste som sitter bakom vattenmätaren. Den har som funktion att göra vattenmätarinstallation eller byte av mätare enklare. Installationen blir stabilare och det blir ingen påverkan på rören i samband med arbetet.

Texten uppdaterad 2024-04-18

Det finns olika typer av konsoler för vattenmätare. Den äldre konsolen LK580 -konsolen kännetecknas av anslutande runda svarta ventiler. Dessa ventiler tenderar att bli ytterst instabila med tiden. Vid oaktsam hantering kan ventilen flyga av och orsaka vattenskador i fastigheten. Själva konsolen är också vek och kan gå isär, med vattenläcka som följd. Om din fastighet har en sådan konsul rekommenderar Alingsås kommun att du byter ut den.

Vi på VA-avdelningen hjälper gärna till och svarar på frågor, du når oss genom kommunens växel, fråga efter en VA-tekniker eller VA-ingenjör. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

  • Hela konstruktionen av typ LK 580 är av äldre modell och har visat sig ha brister i konstruktionen. De flesta försäkringsbolag kräver  att det finns godkända avstängningsventiler och godkänner inte LK 580. Störst risk föreligger vid manövrering, exempelvis vid ett vattenmätarbyte. Flera kommuner och VA-bolag har infört ett förbud mot den här typen av installation. Vi rekommenderar dig att byta ut konsolen med ventiler till annan modell för en säker vattenanläggning.
    Kontakta en VVS-firma för byte. VVS-firman brukar vid bytet sköta kontakten med kommunens VA-avdelning för hjälp med avstängning av inkommande vatten.

  • Mätarkonsol med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens egendom och behöver därför kontrolleras regelbundet så att de går att stänga vid behov.

VA-avdelningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen