1 Driftstörningar

Fylla och tömma poolen

Hur fyller du din pool på bästa sätt och vad händer när sommaren når sitt slut och poolen ska tömmas? Här får du rekommendationer på hur du kan gå tillväga.

Texten uppdaterad 2020-04-27

 • Använd en trädgårdsslang eller liknande. Det kan ta tid att fylla poolen,
  beroende på hur mycket vatten som används av andra just då. Om
  många fyller sina pooler samtidigt kan vattentrycket sjunka, så försök att undvika att fylla samtidigt som grannen. Vid backspolning är det enklast att leda ut vattnet på marken.
  Se till att slangen är över vattenytan (brutet vatten) under hela
  påfyllningen. Anledningen till denna rekommendation är för att alla
  kunder inte har backventil. Om man inte har någon backventil finns det
  risk för att det blir baksug i ledningen vid ett stort vattenuttag i närheten,
  till exempel en vattenläcka. Hänger då slangen ner i poolen kan
  poolvattnet sugas ut i ledningsnätet och förorena dricksvattnet. Har man
  backventil är risken liten att det händer något, men av försiktighetsskäl
  rekommenderar vi att man har slangen över ytan ändå.
 • Vid tömning ska detta i första hand göras på gräsmattan, detta gäller
  både små och stora pooler samt spa.
  Släpp ut lite vatten i taget så att det hinner sjunka undan. Se till att vattnet inte rinner över till grannen och ger problem.
  Använd inte kemikalier dag/dagarna innan tömning.
  Undvik att låta vattnet rinna ut på gatan och ner i gatubrunnar. Oftast
  leds vattnet från gatubrunnarna via dagvattensystem direkt ut i våra vattendrag utan någon mer omfattande rening, varför det är viktigt att inte släppa ut smutsigt vatten till våra dagvattensystem. När poolvattnet släpps ut över en gräsyta renas det då det infiltreras genom marken.
  Smutsigt och klorerat vatten i gatubrunnar kan skada växt-
  och djurlivet. Det är inte heller lämpligt att släppa ut vatten med
  klorerade föroreningar direkt i hav, sjöar och vattendrag.
  Har du en mindre pool eller ett spa som står i solen och du väntar några
  dagar efter senaste klorering så är det okej om det rinner vatten till
  gatubrunnar. Fritt klor förbrukas snabbt i dessa mängder.
 • Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Överdosera inte och använd inte
  kemikalier i onödan. Om du använder andra medel eller metoder är det
  viktigt att det finns bra produktbeskrivningar och användarinstruktioner.
  Vid osäkerhet kontakta Kemikalieinspektionen.
  Undvik  desinfektionsmedel som innehåller silver, det dödar inte virus och det utgör en större miljöbelastning än klor när det släpps ut i naturen.

VA-avdelningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen