Snöröjning och sandning

Här läser du hur vi hjälps åt för att hålla våra gator framkomliga vid snöfall.

Texten uppdaterad 2023-11-28

Teknisk service plogar och halkbekämpar gator samt gång- och cykelbanor där kommunen har väghållare ansvar. Även busshållplatser med kur ansluten till det kommunala vägnätet ingår i röjningen. Detta sker inom Alingsås och Ingared. På vissa samfällighetsytor i Ingared samt Sollebrunn så skötts detta av extern aktör.

Övriga ytor sköts av respektive ansvarig väghållare, detta kan vara både Trafikverket likväl som vägförening. Vi arbetar efter ett prioriterat nät där bussleder, backar och gång- och cykelvägar har högsta prioritet. Vid snöfall av större karaktär så tar vi även villagator och parkeringsplatser. Här kan du läsa mer om hur vi hjälps åt med snöröjningen.

Så här hjälps vi åt med snöröjningen

 • Kommunens gatuenhet plogar och halkbekämpar gator samt gång- och cykelbanor där kommunen har väghållare ansvar. Även busshållplatser med kur ansluten till det kommunala vägnätet ingår i röjningen. Detta sker inom Alingsås och Ingared. På vissa samfällighetsytor i Ingared samt Sollebrunn så skötts detta av extern aktör. Övriga ytor sköts av respektive ansvarig väghållare, detta kan vara Trafikverket likväl som vägförening.

  Vi arbetar efter ett prioriterat nät där bussleder, backar och GC-banor har högsta prioritet. Vid snöfall av större karaktär så tar vi även villagator och parkeringsplatser.

  Skulle plogbilen passera utan att ploga just din gata beror det med största sannolikhet att en annan enhet har som sitt ansvar att röja där du bor.

  Totalt har Alingsås kommun 19 mil gator och cirka 8 mil GC-bana att ta hand om. Skulle vi av någon anledning missa har vi telefontid vardagar kl. 8-11 för att ta hand om frågor funderingar av icke akut karaktär. Övrig tid så hänvisar vi till kommunens växel.

  Stenlagda ytor i centrala Alingsås där vi har gångtrafik halkbekämpar vi med flis. Ha med i beaktning att sten och plattytor kan bli riktigt hala vid plötslig påfrysning.

 • Fastighetsägaren ansvarar för gångbanan i anslutning till sin fastighet gällande snöröjning samt halkbekämpning. Har man även en rännstensbrunn i anslutning till gångbanan ingår även att säkerställa så att den inte är täckt av löv, snö eller annat skräp. Skotta även rent från snö och sanda framför ditt/dina sopkärl. Sophämtning kan utebli på grund av risk för belastningsskador på vår personal.

  Ibland behöver vi använda gångbanan som snöupplag för att kunna hantera den mängd snö som kommit, om kommunen gör den bedömningen och plogar upp snö på gångbanan så behöver inte fastighetsägaren röja igen utan kommunen tar över ytan. Snö som ingår i fastighetens yta får inte kastas ut på det kommunala vägnätet, utan ska tas om hand på den egna tomten.

  Flis finns att hämta på Sävelundsgatan 16, ta med egen hink. Det står behållare på utsidan av grinden. Det är inte tillåtet att fylla bilkärra samt att hämta till fler än sitt eget boende. Vägföreningar och samfälligheter hänvisas till återförsäljare av krossmaterial.

 • Försök att undvika nattparkering på allmänna gator om snöfall väntas, i värsta fall kan er bil få en vall omkring sig då tid inte finns för att detaljploga kring fordon. Tänk på att det inte är tillåtet att parkera längre än 24 timmar på gatan.
 • Cykla i första hand på GC-banorna, var medveten om att det kan förekomma snö eller halkbekämpning samtidigt. På GC-nätet förekommer det både salt och flis som halkbekämpningsmedel.
 • Fotgängare hänvisas i första hand till gångbanan. Skulle denna för tillfället användas som snöupplag så gå på vänster sida på körbana, tänk på att använda reflexer.

Telefontid Teknisk service

NULL

Kontakta Teknisk service på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Teknisk service

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen