Papperskorgar

Alingsås är full av papperskorgar där du kan slänga ditt skräp.

Texten uppdaterad 2020-04-09

Kommunen har flera olika tömningsintervaller beroende på var en papperskorg finns och hur snabbt den blir full. Vissa av papperskorgarna sköts av kommunen och vissa av den entreprenör som sköter driften för parksidan.

Använd papperskorgarna för att hålla vår natur, gator och torg rent från skräp. Alla papperskorgar som finns ute är avsedda för vanligt skräp och hundbajspåsar. Det är förbjudet att slänga hushållsavfall i papperskorgarna.

Självkompakterande soptunnor

Vi har i dagsläget 16 självkompaterande soptunnor i Alingsås kommun. De drivs av solceller och kompakterar skräpet ett antal gånger innan den töms. Detta är en lösning för oss att effektivisera vårt sätt att arbeta. Dessa tunnor töms när de via en app signalerar att det är dags. Vi har i samband med detta tagit bort den gamla sortens sopkärl i anslutning till dessa.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen