Torg och allmänna platser

Här får du information om riktlinjer och om hur du söker tillstånd att använda offentlig plats. Du kan även se hur det går till vid torghandel, få reda på hur gatumiljön tillgänglighetsanpassas samt läsa om våra parker och lekplatser.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

NULL

Samhällsbyggnadsförvaltningen