Tillgänglig gatumiljö

Ett tillgängligt samhälle är en viktig förutsättning för att alla människor ska kunna vara delaktiga i samhällslivet på lika villkor. Med denna information vill vi sprida kunskap om den tillgänglighetsanpassning som genomförs i gatumiljön.

Texten uppdaterad 2023-01-17

Ledstråk Drottninggatan

Vår förhoppning är att skapa förståelse för de åtgärder som utförs och
att det ska leda till ökad hänsyn när vi använder oss av det offentliga
rummet.

Alingsås kommuns gatuenhet tillgänglighetsanpassar löpande gatumiljön i stadskärnan. Dessa gatuarbeten påverkar din trafikvardag, men vi hoppas på överseende och kommer att göra vårt bästa för att
underlätta framkomligheten under byggperioderna.

Taktila hjälpmedel

Här kan du se några exempel på taktila hjälpmedel. Ledstråkens utformning skiljer sig från varandra när det gäller material och
form. Tanken med detta är att det går att känna med fötter och käpp
samt höra skillnad på ljud.

Magasinsgatan

Ledstråk i form av granithällar och betongplattor

Ett ledstråk består av en sammanhängande följd av naturliga och konstgjorda ytor som leder från en plats till en annan. Där finns inga andra avbrott än cykelbanor och körbanor. Dessa ledstråk är utförda i olika material och är kännbara med fötter eller med käpp. De finns exempelvis på Magasinsgatan i form av räfflade betongplattor.

Magasinsgatan. Vissa ledstråk utförs av räfflade betongplattor så kallade sinusplattor, de vita släta plattorna visar riktningsändringen av ledstråken.

Ledstråken finns även i form av släta granithällar vid affärshuset Storken.

Ledstråk Storken

Parkera din cykel med hänsyn

Ledstråken fungerar bara utan hinder. Parkera inte din cykel eller sätt
ut andra hinder som exempelvis trottoarskyltar rakt på ett ledstråk. Det
finns ett antal cykelparkeringar i stadskärnan där du kan ställa din cykel
och fler planeras.

Cykelställ Nygatan

Anpassade busshållplatser

Den tillgänglighetsanpassade busshållplatsen på bilden har en hög hållplatsform som anpassar steget in i bussen. Det gör på- och avstigningen bekvämare in i de låggolvsbussar som successivt kommer att införas i kollektivtrafiken.

På de anpassade busshållplatserna byggs det upphöjda kantstenar för att det ska vara lättare att ta sig upp på bussen.

Knappsats

På knappsatsen, i form av en blå låda, finns upphöjda symboler som
visar hur passagen ser ut, det vill säga refug, antal körfält att passera med mera. Ljudsignal anger om signalen visar rött eller grönt ljus. Kort signal för grönt ljus och lång signal för rött ljus.

Knappsats

Tillgänglighetsinformation

Det finns en databas med utförlig beskrivning av tillgänglighet
i lokaler och på allmänna platser, den så kallade Tillgänglighetsdatabasen. Denna bygger på inventeringar som beskriver hur lokalerna och de allmänna platserna är utformade. Sök från A-Ö på tillgänglighetsdatabasen för att ta reda på de förhållande som råder på den plats du tänker besöka.

Kontakt

Tillgänglighetsanpassning av gatumiljön

Samhällsbyggnadsförvaltningens trafik- och planeringsenhet

Tillgänglighetsanpassning av kommunala fastigheter

Alingsåshem AB

Övriga frågor om tillgänglighet

Kommunledningskontoret

De nås genom kommunens växel, se kontaktuppgifter längst ned på sidan.

Interna genvägar

Om tillgänglighet

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås