1 Driftstörningar

Lotterier

Sedan 1 januari 2019 ansvarar Alingsås kommun endast för registreringslotterier. Om du ska söka tillstånd för andra spel eller lotterier som bedrivs inom flera kommuner i länet ska du ta med kontakt Spelinspektionen som du hittar på länken längst ned på sidan. Där kan du läsa mer om lotterier och de lagar, förordningar, villkor och allmänna råd som styr lotteriverksamheten på Spelinspektionens hemsida, som är det statliga organet för lotterier.

Texten uppdaterad 2021-09-01

Om du följer länken till Spelinspektionen som du hittar längst ned på denna sida kan du läsa mer om lotterier och de lagar, förordningar, villkor och allmänna råd som styr lotteriverksamheten. Det finns även länkar till de lagar och förordningar som styr olika typer av spel och lotterier.

Vem kan ha ett registreringslotteri?

En ideell förening eller ett registrerat trossamfund som främst ägnar sig åt allmännyttig verksamhet kan ha ett registreringslotteri. Föreningen skall vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Registrera lotteriet

För att få arrangera ett registreringslotteri ska du registrera det hos kommunen. Ansökan om lotteritillstånd skickas via e-tjänsten längst ner på sidan. Registreringen ger dig tillstånd att arrangera lotterier för högst 33 1/3 prisbasbelopp (2020 års prisbasbelopp är 47 300 kr). Efter att lotteriet har genomförts ska föreningen redovisa lotteriet till kommunen.

Anordna ett lotteri

Avgiften för att ansöka om ett registreringslotteri i Alingsås kommun är för närvarande 300 kronor. Avgiften betalas in i samband med registreringen. Till ifylld digital ansökan om lotteritillstånd skall bifogas: protokollsutdrag från föreningens styrelsemöte där beslut fattats om att ansöka om lotteritillstånd. Av utdraget skall även framgå vem som utsetts till lotteriföreståndare. Föreningens stadgar (om de inte tidigare lämnats till kommunen). Senaste verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning (balans- och resultatrapport).

När du har fått din registrering godkänd av kommunen kan du starta ett lotteri. Vid registreringen utser kommunen en lotterikontrollant som du kontaktar innan du startar lotteriet.

Redovisa ett lotteri

Efter genomfört lotteri skall det redovisas till lotterikontrollanten som utsetts av Kultur- och utbildningsförvaltningen. En kontrollantavgift skall betalas om 3 procent på försäljningen av lotteriet. Redovisningen görs via e-tjänsten nedan.

E-tjänster lotterier

Nedan hittar du e-tjänster för ansökan om registrering för lotteri samt lotteriredovisning

Kontakt

För kontakt och mer information vänd dig till lotteriansvarig David Ahlgrand.

Föreningsservice telefontider är:

Tisdagar kl. 14:00-16:00

Torsdagar kl. 10:00-12:00

Lotteriansvarig

NULL

David Ahlgrand, föreningssamordnare, Anläggning och fritid