Sammanträdestider

Via sammanträdesportalen kan du ta del av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdestider.

Texten uppdaterad 2022-10-20

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås