Google translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Sammanträdestider

Via sammanträdesportalen kan du ta del av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas sammanträdestider.

Texten uppdaterad 2020-04-28

Alingsås kommun

NULL

Stora torget 1, 441 81 Alingsås